7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: mededelingen

De bekendmaking Toegangsregeling beschermd wonen 2020 & 2021 is gedaan door overheidsinstantie Hulst, met omschrijving: Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken. - Het besluit d.d. 15 december 2020 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot vaststelling van de “Toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2020 en 2021 regio Zeeland”; inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2021.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen