Verleende omgevingsvergunning Wittensteinse allee 1 A in Kamperveen

Producttype

omgevingsvergunning

Aangemaakt door

Kampen

Start bekendmaking

09-04-2019

Einde bekendmaking

09-06-2019

Beschrijving

Verleende omgevingsvergunning Wittensteinse allee 1 A in Kamperveen

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Kampen .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Wittensteinse allee Kamperveen detail
Wittensteinse allee Kamperveen detail
Wittensteinse allee Kamperveen detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Meer bestemmingsplannen