VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor:

Vergunnings type: bouwvergunning

De bekendmaking VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor: is gedaan door overheidsinstantie De Wolden, met omschrijving: VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor:

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Ommerweg 47 Zuidwolde

Bestemmingsplannen