Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Hoogaars 15 te Bergen op Zoom.

Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Hoogaars 15 te Bergen op Zoom.

Download rapporten en abonneer op alerts

Adressen binnen de vergunningen

Hoogaars 15 Bergen op Zoom

Meer weten over panden?

Meer bestemmingsplannen