Kant-en-klare PDF rapporten

Binnen de Websevices van Rapporten, hebben wij al kant-en-klare PDF-rapporten beschikbaar gemaakt. Deze rapporten kunnen voorzien worden van een eigen logo en zijn zeer geschikt voor wederverkoop.

 • Kant-en-klare rapporten en kaarten in PDF-formaat
 • Snel en makkelijk te implementeren in jouw eigen platform/ CRM
 • Data omgezet naar begrijpelijke tekst
 • Ondersteunende visualisaties
 • Eigen logo mogelijk
 • Locatie-ingave naar eigen voorkeur

Op dit moment zijn er 5 rapporten beschikbaar. 

Percelenrapport.
Dit rapport is het equivalent van het uittreksel kadastrale kaart van het Kadaster. Dagactueel. Het NWWI, het instituut voor het valideren van taxatierapporten accepteert het Percelenrapport voor een taxatie.

Bestemmingsplankaart
Een kaart wat de bestemming van een locatie toont. In één oogopslag zie je aan de kleur op de kaart welke enkelbestemming het heeft. In de legenda zie je dan of het "geel' van Wonen is of "paars" van industrie.  De Bestemmingsplankaart is geaccepteerd door NWWI als bewijsmiddel.

Bestemmingsplanrapport
Een kaart met de bestemming van een locatie aangevuld met de regels over gebruik en bouw.  

Maatvoering Perceel 
Een Percelenrapport met daarbij uitgebreide maatvoering van het perceel en een luchtfoto. De lengte van iedere erfgrens, de lengte van de omtrekt van het perceel, de afstand van de bebouwing tot de grens en de berekende oppervlakte. Handig als jouw klanten een erfafscheiding nodig hebben of het perceel willen bestraten of vergroenen. 

Verbouwpakket
Een combinatie van onder andere het Bestemmingsrapport en Maatvoering Perceel. Om te achterhalen of je een vergunning nodig hebt voor je bouwplannen en welke hoeveelheid materiaal je moet inkopen. 

Inloggen

Zwak Sterk
De pincode is naar het opgegeven e-mailadres verstuurd

Gebruikers aan het woord

ROgeo aan het woord
Lees meer
TaXapi, sneller taxeren met de handige taxatietool Lees meer
Vastgoedpro aan het woord
Lees meer
 
 
 

Snelle start Webservice Rapporten

Wil je graag starten met aanbieden van rapporten, Lees in de documentatie hoe je via de API-key deze producten kunt opvragen. Op jouw dashboard staat ook een handleiding   Vragen kan je stellen via support of github.

De rapporten zijn aan een locatie gekoppeld.

Voorbeeld van een location search call 

Search for addresses and lots given structured queries.

Request JSON Object:
 
 • entity (string) – What kind of location is desired; either a adres (address) or a perceel (lot).
 • query (object) – Structured query describing the desired entities. A query may be of types boolfield or dis-max.
Response JSON Array of Objects:
 
 • score (float) – A score describing how good the query matches to the current location. The score is relative to the current search results, and can not be used to denote the quality of the result in absolute terms.
 • uuid (string) – The unique identifier for this search result. Used later to find the relevant intentions.
 • title (string) – The human readable string describing the location object.
 • properties (object) – Various properties describing the location. See Entities for the variations for each entity.
Status Codes:
 • 200 OK – yields a list of locations and their matching score to the query, sorted by score descending.
 • 400 Bad Request – passed an invalid entity or query object.

Example request:

POST /product_api/v1/search/structured
Host: planviewer.nl
Accept: application/json
Content-Type: application/json
{
 "entity": "adres",
 "query": {
  "bool": {
   "must": [
    {
     "field": {
      "fields": [
       "postcode"
      ],
      "query": "6512EX"
     }
    },
    {
     "field": {
      "method": "match",
      "fields": [
       "huisnummer"
      ],
      "query": "2"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Example response:

[
 {
  "score": 51.31008,
  "uuid": "9d3e1336-4093-4825-abde-46346805abb2",
  "title": "Castellastraat 2, 6512EX Nijmegen",
  "properties": {
   "type": "adres",
   "postcode": "6512EX",
   "huisnummer": "2",
   "huisnummertoevoeging": null,
   "huisletter": null,
   "openbareruimtenaam": "Castellastraat",
   "woonplaatsnaam": "Nijmegen"
  }
 },
 {
  "score": 39.816944,
  "uuid": "98acb62e-c6e2-4f50-9e24-a6f3458f6669",
  "title": "Castellastraat 52, 6512EX Nijmegen",
  "properties": {
   "type": "adres",
   "postcode": "6512EX",
   "huisnummer": "52",
   "huisnummertoevoeging": null,
   "huisletter": null,
   "openbareruimtenaam": "Castellastraat",
   "woonplaatsnaam": "Nijmegen"
  }
 }
]