Webservice rapporten afbeelding

Kant-en-klare PDF rapporten

De Webservices Rapporten bevatten kant-en-klare PDF-rapporten met locatiedata en kaartvisualisatie. Deze rapporten kunnen voorzien worden van een eigen logo en zijn zeer geschikt voor wederverkoop.

Voordelen Rapporten:

 • Kant-en-klare rapporten en kaarten in PDF-formaat
 • Snel en makkelijk te implementeren in jouw eigen platform/ CRM
 • Data omgezet naar begrijpelijke tekst
 • Ondersteunende visualisaties
 • Eigen logo mogelijk
 • Zowel op adres, perceel als coördinaat op te vragen

Op dit moment zijn er 4 rapporten beschikbaar. (Kadaster producten zijn te bestellen via Kadaster Koppeling)

Percelenrapport

Dit rapport is het equivalent van het uittreksel kadastrale kaart van het Kadaster. Dagactueel. Het NWWI, het instituut voor het valideren van taxatierapporten accepteert het Percelenrapport voor een taxatie.

Bestemmingsplankaart

Een kaart wat de bestemming van een locatie toont. In één oogopslag zie je aan de kleur op de kaart welke enkelbestemming het heeft. In de legenda zie je dan of het "geel' van Wonen is of "paars" van industrie. De Bestemmingsplankaart is geaccepteerd door NWWI als bewijsmiddel.

Bestemmingsplanrapport

Een kaart met de bestemming van een locatie aangevuld met de regels over gebruik en bouw.

Maatvoering Perceel

Een Percelenrapport met daarbij uitgebreide maatvoering van het perceel en een luchtfoto. De lengte van iedere erfgrens, de lengte van de omtrekt van het perceel, de afstand van de bebouwing tot de grens en de berekende oppervlakte.

Bekijk de prijzen op de prijslijst.

Inloggen

Zwak Sterk
De pincode is naar het opgegeven e-mailadres verstuurd

Gebruikers aan het woord

Sfeer afbeelding Rogeo aan het woord
ROgeo aan het woord 
Lees meer
Sfeer afbeelding Taxapi
TaXapi, sneller taxeren met de handige taxatietool Lees meer
Sfeer afbeelding Vastgoedpro
Vastgoedpro aan het woord 
Lees meer
Logo BraGIS
 
Logo Agrimeter
 
Logo Taxapi
 
Vastgoedpro
Webservice rapporten sfeerafbeelding

Snelle start Webservice Rapporten

Wil je graag starten met Webservice Rapporten, Lees in de documentatie hoe je via de API-key deze rapporten kunt opvragen. Op jouw dashboard staat ook een handleiding Vragen kan je stellen via support of github.

De rapporten zijn aan een locatie gekoppeld.

Voorbeeld van een location search call

Search for addresses and lots given structured queries.

Request JSON Object:
 
 • entity (string) – What kind of location is desired; either a adres (address) or a perceel (lot).
 • query (object) – Structured query describing the desired entities. A query may be of types bool, field or dis-max.
Response JSON Array of Objects:
 
 • score (float) – A score describing how good the query matches to the current location. The score is relative to the current search results, and can not be used to denote the quality of the result in absolute terms.
 • uuid (string) – The unique identifier for this search result. Used later to find the relevant intentions.
 • title (string) – The human readable string describing the location object.
 • properties (object) – Various properties describing the location. See Entities for the variations for each entity.
Status Codes:
 • 200 OK – yields a list of locations and their matching score to the query, sorted by score descending.
 • 400 Bad Request – passed an invalid entity or query object.

Example request:

      POST /product_api/v1/search/structured
      Host: planviewer.nl
      Accept: application/json
      Content-Type: application/json
    
      {
       "entity": "adres",
       "query": {
        "bool": {
         "must": [
          {
           "field": {
            "fields": [
             "postcode"
            ],
            "query": "6512EX"
           }
          },
          {
           "field": {
            "method": "match",
            "fields": [
             "huisnummer"
            ],
            "query": "2"
           }
          }
         ]
        }
       }
      }
    

Example response:

      [
       {
        "score": 51.31008,
        "uuid": "9d3e1336-4093-4825-abde-46346805abb2",
        "title": "Castellastraat 2, 6512EX Nijmegen",
        "properties": {
         "type": "adres",
         "postcode": "6512EX",
         "huisnummer": "2",
         "huisnummertoevoeging": null,
         "huisletter": null,
         "openbareruimtenaam": "Castellastraat",
         "woonplaatsnaam": "Nijmegen"
        }
       },
       {
        "score": 39.816944,
        "uuid": "98acb62e-c6e2-4f50-9e24-a6f3458f6669",
        "title": "Castellastraat 52, 6512EX Nijmegen",
        "properties": {
         "type": "adres",
         "postcode": "6512EX",
         "huisnummer": "52",
         "huisnummertoevoeging": null,
         "huisletter": null,
         "openbareruimtenaam": "Castellastraat",
         "woonplaatsnaam": "Nijmegen"
        }
       }
      ]