Uitzonderingsgevallen

Woonboten:

Eigendoms- en hypotheekinformatie is alleen te verkrijgen op een brandkenmerk. Planviewer werkt niet met brandkenmerken.  

Koopsom:

In sommige gevallen is een koopsom niet bekend, zoals bijvoorbeeld:

 • De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster
 • Als er geen huisnummer of postcode bekend is en niet op de akte voorkomt
 • Bij een splitsing van een perceel, dan komt het niet meer voor in de kadastrale registratie
 • Wanneer de koopsom < € 5.000,- of > € 5.000.000,-
 • Wanneer het gaat om een huurwoning
 • Bij de aankoop van een bouwkavel in een nieuwbouwproject (1e eigenaar)
 • Wanneer het object is verkocht met meer onroerend goed
 • Bij vernummering van een perceelsgedeelte binnen een nieuwbouwproject
 • Bij een andere overdracht dan verkoop van een bestaande woning (bijvoorbeeld binnen erfrecht of akte van scheiding)
 • Wanneer het pand is verkregen via een veiling (enkel wanneer de koopsom in de eigendomsakte vermeldt wordt)
 • Wanneer het een overdracht betreft van vóór 1993 (niet digitaal beschikbaar)

Koopjaar:

Bij een splitsing van een perceel is het koopjaar niet bekend.

Oppervlakte:

In sommige gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar, zoals bijvoorbeeld:

 • Wanneer het een appartement betreft
 • Wanneer het een deelperceel is
 • Wanneer het object een bedrijfsfunctie heeft

Kadastrale kaart:

Wanneer een perceel nog niet ingemeten is (of de data is nog niet verwerkt), is er geen actuele data beschikbaar.

Luchtfoto:

Een luchtfoto wordt niet altijd van boven gemaakt maar ook wel van een zijaanzicht. Hierdoor kan het voorkomen dat de kadastrale grenzen optisch niet de goede ligging hebben.

Bouw- en gebruiksregels:

In sommige bestemmingsplannen zijn geen bouw- en gebruiksregels op locatieniveau opgenomen.

Bestemmingsplan:

Wanneer een bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar is gesteld door de gemeente of wanneer het bestemmingsplan gepubliceerd is voor 1-1-2010.

Maatvoering Perceel:

 • De maten zijn indicaties en kunnen geen rechten aan verleend worden.
 • Wanneer een perceel net zo groot is als het gebouw, kan er geen Maatvoering Perceel ontvangen worden.
 • De ligging en afstanden van de grenzen op de digitale kaart kunnen cm's afwijken van de werkelijke situatie. Dit kan voorkomen bij percelen gevormd voor 1978 door omzetting van analoge kaarten naar digitale kaarten door Kadaster.
 • Kadastrale grenzen van oude percelen gevormd op basis van veldwerk kunnen een afwijking hebben van meters omdat Kadaster daar geen coördinaten van heeft.
 • Het rapport is niet leverbaar voor woningen gehuurd via een woningstichting of -vereniging.

Gebouwrapport:

Wanneer er geen hoogtedata beschikbaar is of wanneer het perceel onbebouwd is, is het niet mogelijk om een gebouwrapport te ontvangen.  

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht. Lees meer »

30 november De Dag van het Vastgoed

Op 30 november vindt De Dag van het Vastgoed plaats in het AFAS Theater in Leusden. Lees meer »

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »