6.6

Uitzonderingsgevallen

Woonboten: 

Eigendoms- en hypotheekinformatie is alleen te verkrijgen op een brandkenmerk. Planviewer werkt niet met brandkenmerken.   

Koopsom: 

In sommige gevallen is een koopsom niet bekend, zoals bijvoorbeeld: 

 • De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster 
 • Als er geen huisnummer of postcode bekend is en niet op de akte voorkomt 
 • Bij een splitsing van een perceel, dan komt het niet meer voor in de kadastrale registratie 
 • Wanneer de koopsom < € 5.000,- of > € 5.000.000,- 
 • Wanneer het gaat om een huurwoning 
 • Bij de aankoop van een bouwkavel in een nieuwbouwproject (1e eigenaar) 
 • Wanneer het object is verkocht met meer onroerend goed 
 • Bij vernummering van een perceelsgedeelte binnen een nieuwbouwproject 
 • Bij een andere overdracht dan verkoop van een bestaande woning (bijvoorbeeld binnen erfrecht of akte van scheiding) 
 • Wanneer het pand is verkregen via een veiling (enkel wanneer de koopsom in de eigendomsakte vermeldt wordt) 
 • Wanneer het een overdracht betreft van vóór 1993 (niet digitaal beschikbaar) 

Koopjaar: 

Bij een splitsing van een perceel is het koopjaar niet bekend. 

Oppervlakte: 

In sommige gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar, zoals bijvoorbeeld: 

 • Wanneer het een appartement betreft 
 • Wanneer het een deelperceel is 
 • Wanneer het object een bedrijfsfunctie heeft 

Kadastrale kaart: 

Wanneer een perceel nog niet ingemeten is (of de data is nog niet verwerkt), is er geen actuele data beschikbaar. 

Bouw- en gebruiksregels: 

In sommige bestemmingsplannen zijn geen bouw- en gebruiksregels op locatieniveau opgenomen. 

Bestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar is gesteld door de gemeente of wanneer het bestemmingsplan gepubliceerd is voor 1-1-2010.

Indicatieve vraagprijs: 

Wanneer een object niet te koop heeft gestaan, is er geen indicatieve vraagprijs van. 

Maatvoering Perceel: 

 • Wanneer een perceel net zo groot is als het gebouw, kan er geen Maatvoering Perceel ontvangen worden. 
 • De ligging en afstanden van de grenzen op de digitale kaart kunnen enkele cm's afwijken van de werkelijke situatie. Dit kan voorkomen bij percelen gevormd voor 1978 door omzetting van analoge kaarten naar digitale kaarten door Kadaster.
 • Het rapport is niet leverbaar voor woningen gehuurd via een woningstichting of -vereniging. 

Gebouwrapport

Wanneer er geen hoogtedata beschikbaar is of wanneer het perceel onbebouwd is, is het niet mogelijk om een gebouwrapport te ontvangen. 

Woningpakket: 

Voor appartementen, onbebouwde percelen en gebouwen waar geen hoogtedata van beschikbaar is, is het niet mogelijk een Woningpakket te ontvangen. 

  

De nieuwe Webservice omgeving is klaar!

Misschien heb jij het al gezien, onze data-afdeling is een Webservice omgeving geworden! De afgelopen periode...

Het eerste kwartaal van 2021

Het eerste kwartaal van 2021 zit erop, een mooi moment om te kijken naar de cijfers. In het eerste kwartaal hebben meer dan 700 duizend mensen onze we...

Minder hypotheken afgesloten

Zoals we momenteel kunnen lezen is de huizenprijs het eerste kwartaal gestegen met 12,5% en zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 6...