Welke data is er?

Welke data is er?

Via de Webservices leveren wij zo goed als alle (geo)data die er over een locatie of gebied beschikbaar is. Maar om het íets makkelijker te maken hebben we deze basislijst gemaakt. Voor de data calls bekijk de lijst met beschikbare data API endpoints

Meld je aan voor de Webservices om gebruik te maken van onderstaande API's.

Bekijk hoe onze klanten dit doen.

Product API:

 • Percelenrapport,
 • Bestemmingsplankaart,
 • Bestemmingsplanrapport,
 • Maatvoering Perceel,
 • Verbouwpakket.

Kadaster API:

Eigendomsinformatie en hypotheekinformatie en alle gekoppelde brondocumenten die in het Kadaster vastgelegd zijn zoals Eigendomsakte, Splitsingsakte, Ruilverkavelingakte, Objectlijsten etc.

Data-en Maps API:

 • Gebouwinformatie zoals adressen, bouwjaar, oppervlakte, volume, ligging, hoogte, type en status van het pand.
 • Energielabels
 • Kadastrale informatie zoals perceelnummer, perceelgrootte, coördinaten en ligging.
 • Ruimtelijke plannen zoals het juridisch toegestane gebruik van de grond (wonen, bedrijfsmatig), bouwregels en bestemmingen.
 • Vergunningsaanvragen en afgiftes.
 • Geocodering; omzetten/koppelen van vlakken en punten naar adressen, perceelnummers en/of coördinaten.

Maps API:

 • Kaartviewer
 • De visualisatie van bovengenoemde data op kaart (viewer).
 • Functionaliteit webbased interactieve kaartapplicatie.
 • Eigen (openbare) data visualiseren en bewerken.

De kaartviewer is zowel voor publiekelijk- als intern gebruik

Meld je aan met 'Start met Webservices" om de API te gebruiken.

De eerst 50.000 calls voor DATA- en MAPS API zijn gratis gedurende de eerste 3 maanden. Voor de gehele prijslijst kijk hier.

De Webservice is geen abonnement of contract waar je aan vastzit. Wij werken namelijk op basis van fair-use. Hoe meer data je via ons ophaalt, hoe efficiënter je zult kunnen werken en dus hoe meer het voor jou en ons zal opleveren. Wij groeien met jou mee. Eerlijk en simpel dus!

In onze documentatie lees je hoe je het beste kunt beginnen.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons via 0887006060. We zijn onder kantoortijden altijd meteen bereikbaar, zonder wachtrijen of muziekjes. 

 

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht. Lees meer »

30 november De Dag van het Vastgoed

Op 30 november vindt De Dag van het Vastgoed plaats in het AFAS Theater in Leusden. Lees meer »

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »