Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel AALSMEER B 6358

Perceel Aalsmeer B 6358 is een perceel met een oppervlakte van 3.242 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Legmeerdijk in de woonplaats Amstelveen.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteAalsmeer
SectieB
Perceelnummer6358
Kadastrale grootte3.242 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Legmeerdijk 257 Amstelveen detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
6355 845 m2
6357 195 m2
8975 385 m2
8976 2.538 m2
9259 155 m2
9397 490 m2
9398 1.420 m2
9922 14.458 m2
9349 540 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost vastgesteld 09-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Legmeerpolder vastgesteld 02-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10 onherroepelijk 31-10-2012 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 09-12-2015 vastgesteld
enkelbestemming | Landelijk Gebied Oost | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 12-12-2018 vastgesteld
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 28-09-2017 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Vergunning verleend voor Kerstfair Amsterdam van 19 tot en met 21 december 2014 23-04-2019 23-04-2019 detail
evenementenvergunning Sportlaan 27 23-04-2019 23-04-2019 detail
collectevergunning Amstelveen 23-04-2019 23-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 23-04-2019 23-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 23-04-2019 23-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.