Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel AMSTELVEEN O 9826

Perceel Amstelveen O 9826 is een perceel met een oppervlakte van 1.920 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 24-10-2017. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Heemstede in de woonplaats Amstelveen.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteAmstelveen
SectieO
Perceelnummer9826
Kadastrale grootte1.920 m2
Laatste (geometrische) wijziging 24-10-2017
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 22-05-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Heemstede 174 Amstelveen detail
Heemstede 128 Amstelveen detail
Heemstede 130 Amstelveen detail
Heemstede 172 Amstelveen detail
Heemstede 132 Amstelveen detail
Heemstede 134 Amstelveen detail
Heemstede 136 Amstelveen detail
Heemstede 138 Amstelveen detail
Heemstede 140 Amstelveen detail
Heemstede 142 Amstelveen detail
Heemstede 160 Amstelveen detail
Heemstede 162 Amstelveen detail
Heemstede 164 Amstelveen detail
Heemstede 166 Amstelveen detail
Heemstede 168 Amstelveen detail
Heemstede 170 Amstelveen detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
9604 148 m2
10207 19.725 m2
10208 40.855 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Met enkelbestemming

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Amstelveen 16-06-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap 16-06-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 16-06-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 16-06-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 16-06-2019 16-06-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.