Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel AMSTELVEEN O 9826

Perceel Amstelveen O 9826 is een perceel met een oppervlakte van 1.920 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 24-10-2017. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Heemstede in de woonplaats Amstelveen.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteAmstelveen
SectieO
Perceelnummer9826
Kadastrale grootte1.920 m2
Laatste (geometrische) wijziging 24-10-2017
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Heemstede 174 Amstelveen detail
Heemstede 128 Amstelveen detail
Heemstede 130 Amstelveen detail
Heemstede 172 Amstelveen detail
Heemstede 132 Amstelveen detail
Heemstede 134 Amstelveen detail
Heemstede 136 Amstelveen detail
Heemstede 138 Amstelveen detail
Heemstede 140 Amstelveen detail
Heemstede 142 Amstelveen detail
Heemstede 160 Amstelveen detail
Heemstede 162 Amstelveen detail
Heemstede 164 Amstelveen detail
Heemstede 166 Amstelveen detail
Heemstede 168 Amstelveen detail
Heemstede 170 Amstelveen detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
9604 148 m2
10207 19.725 m2
10208 40.855 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 26-03-2015 vastgesteld
enkelbestemming | Amstelveen Zuid-West 2014 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 12-12-2018 vastgesteld
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 28-03-2018 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 14-02-2018 vastgesteld
Voorbereidingsbesluit Wonen Amstelveen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 22-03-2017 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Schipholparkeren en Parkeernormen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 01-10-2014 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 06-02-2019 ontwerp
Paraplubestemmingsplan wonen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Amstelveen 25-04-2019 25-04-2019 detail
standplaatsvergunning Amstelveen 25-04-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 25-04-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 25-04-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 25-04-2019 25-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.