Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel APPINGEDAM H 1026

Perceel Appingedam H 1026 is een perceel met een oppervlakte van 162.840 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Olingerweg in de woonplaats Appingedam.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteAppingedam
SectieH
Perceelnummer1026
Kadastrale grootte162.840 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Olingerweg 1 Appingedam detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
788 8.130 m2
1021 20.910 m2
1023 73.220 m2
1024 56.080 m2
1027 14.590 m2
1028 4.330 m2
1068 7.090 m2
2302 25.185 m2
2303 87.745 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden vastgesteld 17-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan stad Appingedam, deelplan Agrarische gebieden ontwerp 04-08-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden voorontwerp 21-07-2009 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 17-02-2011 vastgesteld
enkelbestemming | Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 15-02-2018 vastgesteld
enkelbestemming | Herziening regeling windturbines Agrarische gebieden | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Inpassingsplan 31-01-2018 vastgesteld
Agrarische bouwpercelen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 17-10-2017 ontwerp
enkelbestemming | Herziening regeling windturbines Agrarische gebieden | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 04-08-2010 ontwerp
enkelbestemming | Bestemmingsplan stad Appingedam, deelplan Agrarische gebieden | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 21-07-2009 voorontwerp
enkelbestemming | Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging (Wlb) gemeente Appingedam 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening jeugdhulp gemeente Appingedam 2018 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Appingedam 2018 15-04-2019 15-06-2019 detail
watervergunning Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Olingerweg 1 te Appingedam 11-03-2019 11-05-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen 06-03-2019 06-05-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.