7.8

Kadastrale secties in Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag zijn 6 secties, met in totaal 4.155 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Beetsterzwaag. Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.