Kadastrale secties in Birdaard

In Birdaard zijn 3 secties, met in totaal 2.582 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Birdaard. Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.
Gemeente en sectie Aantal percelen
BIRDAARD 231
BIRDAARD 1.104
BIRDAARD 1.247