Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel BUNNIK A 5842

Perceel Bunnik A 5842 is een perceel met een oppervlakte van 134.300 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 23-03-2015. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Sportlaan in de woonplaats Bunnik.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteBunnik
SectieA
Perceelnummer5842
Kadastrale grootte134.300 m2
Laatste (geometrische) wijziging 23-03-2015
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 22-05-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Sportlaan 6 Bunnik detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
47 1.340 m2
48 55.130 m2
49 1.100 m2
63 1.720 m2
3028 900 m2
3145 2.350 m2
4594 31.100 m2
4596 41.880 m2
5626 8.230 m2
6007 1.577 m2
6762 10.543 m2
6763 250 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Met enkelbestemming

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 16-06-2019 16-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) 16-06-2019 16-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik 16-06-2019 16-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 16-06-2019 16-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 16-06-2019 16-06-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.