Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel BUNNIK A 5842

Perceel Bunnik A 5842 is een perceel met een oppervlakte van 134.300 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 23-03-2015. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Sportlaan in de woonplaats Bunnik.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteBunnik
SectieA
Perceelnummer5842
Kadastrale grootte134.300 m2
Laatste (geometrische) wijziging 23-03-2015
VervallenNiet van toepassing
Actueel op11-01-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Sportlaan 6 Bunnik detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
47 1.340 m2
48 55.130 m2
49 1.100 m2
63 1.720 m2
3028 900 m2
3145 2.350 m2
4594 31.100 m2
4596 41.880 m2
5626 8.230 m2
6007 1.577 m2
6762 10.543 m2
6763 250 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 24-11-2011 vastgesteld
Buitengebied Bunnik 2011 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 01-11-2018 vastgesteld
Parapluherziening Buitengebied Bunnik | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 11-06-2018 vastgesteld
Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Gerechtelijke uitspraak 24-10-2012 vastgesteld
Buitengebied Bunnik 2011 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 18-05-2018 ontwerp
Parapluherziening Buitengebied Bunnik | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik 22-02-2019 22-02-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214 22-02-2019 22-02-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) 22-02-2019 22-02-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 22-02-2019 22-02-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 22-02-2019 22-02-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.