Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel ENSCHEDE K 2333

Perceel Enschede K 2333 is een perceel met een oppervlakte van 254 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Kottendijk in de woonplaats Enschede.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteEnschede
SectieK
Perceelnummer2333
Kadastrale grootte254 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Kottendijk 245 Enschede detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
2332 256 m2
2334 340 m2
2380 285 m2
3457 4.911 m2
3965 3.951 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 27-06-2016 vastgesteld
enkelbestemming | Bolhaar - Roessingh 2016 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 11-03-2019 vastgesteld
Parkeren Enschede | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 26-09-2018 vastgesteld
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Overijssel | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 28-05-2018 vastgesteld
Kwalitatief sturen op appartementen 2018 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 13-11-2017 vastgesteld
Onzelfstandige Bewoning Enschede | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 19-12-2016 vastgesteld
Onzelfstandige bewoning 2017 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 14-12-2015 vastgesteld
onzelfstandige bewoning | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 18-11-2014 vastgesteld
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 31-05-2019 ontwerp
Kwalitatief sturen op appartementen | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 21-06-2018 ontwerp
Parkeren Enschede | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 06-07-2017 ontwerp
Onzelfstandige Bewoning Enschede | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mozartlaan, t.h.v. nr. 85 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 86 en 204 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Slagmanweg, t.h.v. nr. 12 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Haverrietweg/Leutinkweg 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Drienerlolaan 5 (gebouw De Spiegel) 22-05-2019 22-07-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.