Kadastrale secties in Est en opijnen

In Est en opijnen zijn 4 secties, met in totaal 1.491 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Est en opijnen. Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.
Gemeente en sectie Aantal percelen
EST EN OPIJNEN 203
EST EN OPIJNEN 550
EST EN OPIJNEN 11
EST EN OPIJNEN 727