Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel KAMERIK E 1078

Perceel Kamerik E 1078 is een perceel met een oppervlakte van 1.270 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteKamerik
SectieE
Perceelnummer1078
Kadastrale grootte1.270 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 22-05-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
955 311 m2
964 212 m2
965 150 m2
985 1.665 m2
986 242 m2
987 158 m2
988 158 m2
1014 206 m2
1015 136 m2
1016 137 m2
1017 223 m2
1018 223 m2
1019 136 m2
1020 136 m2
1021 215 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Kern Kamerik en kern Kanis vastgesteld 05-11-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming, locatie: Exercitieterrein (grasveld) Oostsingel te Woerden 17-06-2019 17-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Woerden 17-06-2019 17-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) 17-06-2019 17-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200352) 17-06-2019 17-06-2019 detail
ontheffing flora en faunawet Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Woerden 17-06-2019 17-06-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.