Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel KAMERIK E 1253

Perceel Kamerik E 1253 is een perceel met een oppervlakte van 12 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 19-04-2018.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteKamerik
SectieE
Perceelnummer1253
Kadastrale grootte12 m2
Laatste (geometrische) wijziging 19-04-2018
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 22-05-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
1254 91 m2
1259 941 m2
1260 1 m2
1261 10 m2
1265 2.221 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Kern Kamerik en kern Kanis vastgesteld 05-11-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Met enkelbestemming

Met enkelbestemming

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Woerden: reconstructie riolering Barwoutswaarder te Woerden (UT063200364) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Kameriklocatie Van Teylingenweg (wegbermen Kamerikse Wetering) (UT063200328) 18-06-2019 18-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie melding Wijkpark Verlaat/Hoeven te Kamerik 18-06-2019 18-06-2019 detail
ontgrondingenvergunning Kennisgeving Ontwerpbeschikking van onze weigering ontgronding Recreatieplas Cattenbroek te Woerden 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Touwslagersweg 20/Pijpenmakersweg 4 in Woerden (UT063200335) 18-06-2019 18-06-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.