Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel KAMERIK E 988

Perceel Kamerik E 988 is een perceel met een oppervlakte van 158 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Reigerstraat in de woonplaats Kamerik.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteKamerik
SectieE
Perceelnummer988
Kadastrale grootte158 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 22-05-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Reigerstraat 3 Kamerik detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
987 158 m2
990 244 m2
1078 1.270 m2
1093 288 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Kern Kamerik en kern Kanis vastgesteld 05-11-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
gedoogbesluit Gedoogbeschikking voor de aanleg van een weilanddepot aan de Wulverhorstbaan te Woerden, 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Woerden: Wilhelminaweg 46, Defensie eiland Werkgebied Noord Asbestspot F (UT063200363) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Utrechtsestraatweg 112A Woerden (UT063200362) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Woerden: Wilhelminaweg 46 Werkgebied midden en noord (UT063200356) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Kameriklocatie Van Teylingenweg (wegbermen Kamerikse Wetering) (UT063200328) 18-06-2019 18-06-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.