7.5

Kadastrale secties in Nieuwland (fr)

In Nieuwland (fr) zijn 9 secties, met in totaal 2.500 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Nieuwland (fr). Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.