7.5

Kadastrale secties in Nijkerk (fr)

In Nijkerk (fr) zijn 5 secties, met in totaal 2.895 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Nijkerk (fr). Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.