Perceel SCHEEMDA I 198

Perceel Scheemda I 198 is een perceel met een oppervlakte van 104.640 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de 1e Garstelaan in de woonplaats Westerlee.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteScheemda
SectieI
Perceelnummer198
Kadastrale grootte104.640 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 28-06-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
1e Garstelaan 13 Westerlee detail
1e Garstelaan 15 Westerlee detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende kadastrale percelen

Gemeente Sectie Grootte
191 9.310 m2
194 62.710 m2
195 16.400 m2
197 79.740 m2
199 2.000 m2
200 3.540 m2
202 11.790 m2
206 66.840 m2
180 10.140 m2

Recente bestemmingsplannen

Naam plan
Consolidatieplan Buitengebied detail kaart
Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014 detail kaart
Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 detail kaart
uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied Oldambt detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt detail kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Met enkelbestemming

Met enkelbestemming

Recente vergunningen

Naam
Openbare bekendmaking Vaststelling Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Openbare bekendmaking Vaststelling Uitvoeringsregeling wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Haven Noordzijde 6, 9679 TC Scheemda (milieu) detail

Meer vergunningen?

Op de hoogte van alle vergunningen op dit adres.