Perceel UTRECHT B 5168

Perceel Utrecht B 5168 is een perceel met een oppervlakte van 43 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de A.B.C.-straat in de woonplaats Utrecht.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteUtrecht
SectieB
Perceelnummer5168
Kadastrale grootte43 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op 28-06-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
A.B.C.-straat 24 Utrecht detail
A.B.C.-straat 24 Utrecht detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Omliggende kadastrale percelen

Gemeente Sectie Grootte
4372 880 m2
5167 41 m2
5169 10 m2
5474 285 m2
5476 113 m2

Recente bestemmingsplannen

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

Recente vergunningen

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van drie daklichten in het zijdakvlak, Nieuwegracht 39 te Utrecht, HZ_WABO-19-23024 detail
Transitieregeling voorschoolse educatie 2020-2021 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanpassen van de entreetrap, Servaasbolwerk 1A te Utrecht, HZ_WABO-19-14344 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren van een woning, Lange Nieuwstraat 16 te Utrecht, HZ_WABO-19-16349 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een lantaarnvenster, Nieuwegracht 52 te Utrecht, HZ_WABO-19-22295 detail

Meer vergunningen?

Op de hoogte van alle vergunningen op dit adres.