7.4

Kadastrale secties in Wageningen

In Wageningen zijn 10 secties, met in totaal 11.629 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Wageningen. Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport.