Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel ZEIST E 1974

Perceel Zeist E 1974 is een perceel met een oppervlakte van 9.526 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Arnhemse Bovenweg in de woonplaats Zeist.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteZeist
SectieE
Perceelnummer1974
Kadastrale grootte9.526 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Arnhemse Bovenweg 18 19 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 2 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 20 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 21 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 23 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 24 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 27 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 28 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 30 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 31 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 32 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 34 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 35 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 36 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 38 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 4 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 42 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 45 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 47 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 53 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 54 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 57 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 58 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 60 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 61 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 62 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 65 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 7 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 9 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 1 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 11 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 12 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 14 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 17 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 18 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 3 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 40 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 52 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 10 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 15 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 25 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 33 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 37 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 41 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 46 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 5 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 6 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 8 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 22 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 39 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 49 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 64 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 26 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 59 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 50 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 56 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 63 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 48 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 Zeist detail
Arnhemse Bovenweg 18 43 Zeist detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
1973 8.912 m2
1988 39 m2
1989 21 m2
1990 39 m2
1991 38 m2
1992 38 m2
1993 38 m2
1994 38 m2
1995 38 m2
1996 38 m2
1997 43 m2
1998 41 m2
1999 38 m2
2000 38 m2
2001 38 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Zuid-West vastgesteld 07-07-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 19-02-2019 vastgesteld
enkelbestemming | Buitengebied Zuidwest 2018 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 11-09-2018 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 11-06-2018 vastgesteld
Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Beheersverordening 07-07-2015 vastgesteld
Buitengebied Zuid-West | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 23-04-2018 ontwerp
enkelbestemming | Bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 09-03-2017 voorontwerp
enkelbestemming | Buitengebied Zuidwest 2018 | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 22-04-2019 22-04-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 22-04-2019 22-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.