Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel ZEIST H 4385

Perceel Zeist H 4385 is een perceel met een oppervlakte van 7.975 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn op datum 27-03-2009 voor het eerst bij het Kadaster digitaal opgenomen. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Cronjélaan in de woonplaats Zeist.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteZeist
SectieH
Perceelnummer4385
Kadastrale grootte7.975 m2
Laatste (geometrische) wijziging 27-03-2009
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Cronjélaan 4 Zeist detail
Cronjélaan 6 Zeist detail
Cronjélaan 8 Zeist detail
Cronjélaan 12 Zeist detail
Cronjélaan 14 Zeist detail
Cronjélaan 16 Zeist detail
Cronjélaan 18 Zeist detail
Jagerlaan 20 A Zeist detail
Cronjélaan 2 Zeist detail
Cronjélaan 10 Zeist detail
Antonlaan 73 Zeist detail
Antonlaan 75 Zeist detail
Antonlaan 77 Zeist detail
Antonlaan 79 Zeist detail
Antonlaan 83 Zeist detail
Antonlaan 89 Zeist detail
Antonlaan 95 Zeist detail
Antonlaan 81 Zeist detail
Antonlaan 91 Zeist detail
Antonlaan 93 Zeist detail
Antonlaan 85 Zeist detail
Antonlaan 87 Zeist detail
Cronjélaan 72 Zeist detail
Cronjélaan 76 Zeist detail
Cronjélaan 78 Zeist detail
Cronjélaan 80 Zeist detail
Cronjélaan 74 Zeist detail
Cronjélaan 82 Zeist detail
Antonlaan 107 Zeist detail
Antonlaan 111 Zeist detail
Antonlaan 113 Zeist detail
Antonlaan 115 Zeist detail
Antonlaan 119 Zeist detail
Antonlaan 99 Zeist detail
Antonlaan 105 Zeist detail
Antonlaan 163 Zeist detail
Antonlaan 165 Zeist detail
Antonlaan 167 Zeist detail
Antonlaan 169 Zeist detail
Antonlaan 171 Zeist detail
Antonlaan 175 Zeist detail
Antonlaan 177 Zeist detail
Antonlaan 179 Zeist detail
Antonlaan 181 Zeist detail
Antonlaan 123 Zeist detail
Antonlaan 125 Zeist detail
Antonlaan 127 Zeist detail
Antonlaan 131 Zeist detail
Antonlaan 135 Zeist detail
Antonlaan 139 Zeist detail
Antonlaan 143 Zeist detail
Antonlaan 145 Zeist detail
Antonlaan 149 Zeist detail
Antonlaan 157 Zeist detail
Antonlaan 159 Zeist detail
Antonlaan 161 Zeist detail
Cronjélaan 22 Zeist detail
Cronjélaan 26 Zeist detail
Cronjélaan 32 Zeist detail
Cronjélaan 36 Zeist detail
Cronjélaan 40 Zeist detail
Cronjélaan 42 Zeist detail
Cronjélaan 44 Zeist detail
Cronjélaan 48 Zeist detail
Cronjélaan 50 Zeist detail
Cronjélaan 52 Zeist detail
Cronjélaan 56 Zeist detail
Cronjélaan 60 Zeist detail
Cronjélaan 62 Zeist detail
Cronjélaan 68 Zeist detail
Cronjélaan 70 Zeist detail
Jagerlaan 14 Zeist detail
Jagerlaan 14 B Zeist detail
Jagerlaan 16 Zeist detail
Jagerlaan 16 A Zeist detail
Jagerlaan 16 B Zeist detail
Jagerlaan 18 Zeist detail
Jagerlaan 18 A Zeist detail
Jagerlaan 18 B Zeist detail
Van Doornlaantje 1 Zeist detail
Van Doornlaantje 2 Zeist detail
Van Doornlaantje 4 Zeist detail
Van Doornlaantje 5 Zeist detail
Van Doornlaantje 6 Zeist detail
Van Doornlaantje 8 Zeist detail
Van Doornlaantje 12 Zeist detail
Van Doornlaantje 13 Zeist detail
Van Doornlaantje 14 Zeist detail
Van Doornlaantje 18 Zeist detail
Van Doornlaantje 20 Zeist detail
Van Doornlaantje 21 Zeist detail
Van Doornlaantje 22 Zeist detail
Antonlaan 147 Zeist detail
Antonlaan 153 Zeist detail
Antonlaan 173 Zeist detail
Cronjélaan 28 Zeist detail
Cronjélaan 58 Zeist detail
Antonlaan 103 Zeist detail
Antonlaan 117 Zeist detail
Cronjélaan 24 Zeist detail
Van Doornlaantje 10 Zeist detail
Antonlaan 97 Zeist detail
Antonlaan 101 Zeist detail
Antonlaan 121 Zeist detail
Antonlaan 129 Zeist detail
Antonlaan 133 Zeist detail
Antonlaan 137 Zeist detail
Antonlaan 151 Zeist detail
Cronjélaan 38 Zeist detail
Cronjélaan 46 Zeist detail
Cronjélaan 54 Zeist detail
Cronjélaan 66 Zeist detail
Cronjélaan 20 Zeist detail
Van Doornlaantje 3 Zeist detail
Van Doornlaantje 7 Zeist detail
Van Doornlaantje 11 Zeist detail
Van Doornlaantje 15 Zeist detail
Van Doornlaantje 19 Zeist detail
Antonlaan 109 Zeist detail
Antonlaan 141 Zeist detail
Antonlaan 155 Zeist detail
Cronjélaan 34 Zeist detail
Jagerlaan 14 A Zeist detail
Jagerlaan 20 B Zeist detail
Van Doornlaantje 9 Zeist detail
Van Doornlaantje 16 Zeist detail
Van Doornlaantje 17 Zeist detail
Van Doornlaantje 24 Zeist detail
Cronjélaan 30 Zeist detail
Cronjélaan 64 Zeist detail
Jagerlaan 20 Zeist detail
Van Doornlaantje 23 Zeist detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
3158 123 m2
4386 8 m2
4509 62 m2
4510 983 m2
4511 38 m2
4512 113 m2
4933 811 m2
5368 11.039 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 19-06-2013 onherroepelijk
enkelbestemming | Zeist Centrum e.o. | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 11-09-2018 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 11-06-2018 vastgesteld
Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 22-04-2019 22-04-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 22-04-2019 22-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.