Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel ZEIST H 5944

Perceel Zeist H 5944 is een perceel met een oppervlakte van 6.159 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 22-05-2017. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Antonlaan in de woonplaats Zeist.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteZeist
SectieH
Perceelnummer5944
Kadastrale grootte6.159 m2
Laatste (geometrische) wijziging 22-05-2017
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Antonlaan 187 Zeist detail
Antonlaan 187 1 Zeist detail
Antonlaan 187 2 Zeist detail
Antonlaan 187 3 Zeist detail
Antonlaan 187 4 Zeist detail
Antonlaan 187 5 Zeist detail
Antonlaan 187 6 Zeist detail
Antonlaan 187 7 Zeist detail
Antonlaan 187 9 Zeist detail
Antonlaan 187 10 Zeist detail
Antonlaan 187 11 Zeist detail
Antonlaan 187 12 Zeist detail
Antonlaan 187 13 Zeist detail
Antonlaan 187 15 Zeist detail
Antonlaan 187 16 Zeist detail
Antonlaan 187 17 Zeist detail
Antonlaan 187 18 Zeist detail
Antonlaan 187 19 Zeist detail
Antonlaan 187 20 Zeist detail
Antonlaan 187 21 Zeist detail
Antonlaan 187 22 Zeist detail
Antonlaan 187 23 Zeist detail
Antonlaan 187 24 Zeist detail
Geiserlaan 18 Zeist detail
Geiserlaan 20 Zeist detail
Geiserlaan 22 Zeist detail
Geiserlaan 24 Zeist detail
Geiserlaan 26 Zeist detail
Geiserlaan 28 Zeist detail
Geiserlaan 30 Zeist detail
Geiserlaan 32 Zeist detail
Geiserlaan 34 Zeist detail
Geiserlaan 36 Zeist detail
Geiserlaan 38 Zeist detail
Geiserlaan 40 Zeist detail
Geiserlaan 42 Zeist detail
Geiserlaan 44 Zeist detail
Geiserlaan 46 Zeist detail
Geiserlaan 48 Zeist detail
Geiserlaan 50 Zeist detail
Geiserlaan 52 Zeist detail
Antonlaan 187 8 Zeist detail
Antonlaan 187 14 Zeist detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
5067 1.650 m2
5194 442 m2
5715 17.579 m2
5716 1.055 m2
5945 1.121 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Steynlaan - Antonlaan vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 26-01-2016 vastgesteld
enkelbestemming | Steynlaan - Antonlaan | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 19-06-2013 onherroepelijk
enkelbestemming | Zeist Centrum e.o. | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 11-09-2018 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 11-06-2018 vastgesteld
Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 22-04-2019 22-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 22-04-2019 22-04-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 22-04-2019 22-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.