Geo- en vastgoeddata op locatie:

Perceel ZEIST M 5135

Perceel Zeist M 5135 is een perceel met een oppervlakte van 5.288 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst aangepast op datum 18-08-2010. Dit perceel is gelegen in de buurt van de Lievendaallaan in de woonplaats Zeist.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Perceel

Kadastrale gemeenteZeist
SectieM
Perceelnummer5135
Kadastrale grootte5.288 m2
Laatste (geometrische) wijziging 18-08-2010
VervallenNiet van toepassing
Actueel op25-03-2019

Meer weten over dit perceel?


Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 1,21
Lees meer
Percelenrapport
Kadastrale ligging perceel, direct in uw mailbox

adressen binnen het perceel

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Lievendaallaan 13 Zeist detail
Lievendaallaan 15 Zeist detail
Lievendaallaan 17 Zeist detail
Lievendaallaan 19 Zeist detail
Lievendaallaan 23 Zeist detail
Lievendaallaan 5 Zeist detail
Lievendaallaan 7 Zeist detail
Lievendaallaan 9 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 76 Zeist detail
Lievendaallaan 3 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 70 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 74 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 78 Zeist detail
Lievendaallaan 11 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 68 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 72 Zeist detail
Van der Heijdenlaan 80 Zeist detail
Lievendaallaan 21 Zeist detail
Lievendaallaan 1 Zeist detail

Meer weten over dit adres?

Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert lokale bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
min. € 1,21
Lees meer
Omgevingskaart
Bestemmingsplan (NWWI) of kadastrale grenzen, direct in uw mailbox

Omliggende Kadastrale Percelen

gemeente Sectie nummer grootte
3569 1.378 m2
3993 3.096 m2
4332 410 m2
4479 740 m2
4791 1.533 m2
5114 255 m2
5115 270 m2
5116 265 m2
5117 266 m2
5118 265 m2
5119 265 m2
5120 260 m2
5121 50 m2
5124 100 m2
5125 250 m2

Recente bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.

min. € 6,05
Lees meer
Alert bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 08-11-2011 vastgesteld
enkelbestemming | BSP_Zeist_Noord | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsplan 11-09-2018 vastgesteld
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
€ 6,99
Lees meer
Voorbereidingsbesluit 11-06-2018 vastgesteld
Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht | Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 26-04-2019 26-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 26-04-2019 26-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 26-04-2019 26-04-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 26-04-2019 26-04-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 26-04-2019 26-04-2019 detail

Meer lokale bekendmakingen?

Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.