Help bij Expertviewer van Planviewer

Algemeen

Dit is de Help-functie bij de Expertviewer van Planviewer. De Expertviewer is alleen toegankelijk voor genodigden en met een account op Planviewer.nl. U komt bij de Expertviewer na het inloggen op Planviewer.nl.

Er bestaan meerdere rollen gebruikers in een Expertviewer namelijk Eigenaar, Beheerder en Gebruiker. Een Eigenaar kan Beheerders benoemen. Een Beheerder kan anderen toegang verlenen tot de Expertviewer door via BEHEER een uitnodiging te sturen. Beheerders en Eigenaren kunnen via BEHEER ook rechten toekennen op kaartlagen en/of documenten.

U kunt zien wie de Beheerders zijn door na het inloggen te gaan naar het menu VIEWERS. Klik daar op de uitklappijl.

Kaartlagen

Rechts op de kaart staat het menu met de beschikbare kaartlagen. Klik op de v om het menu open te klappen. Om het menu weer dicht te klappen klikt u op de x. Selecteer de gewenste kaartlagen door de selectiebox aan te vinken. Informatie over de kaartlaag staat achter de laag, onder de i.

Klik op de kaart om informatie in de laag te bekijken. De informatie komt links naast de kaart te staan onder Kaartinfo.

Kaartfuncties

De kaartfuncties staan linksboven in de kaart. De functie die op dat moment voor de kaart geactiveerd is, krijgt een blauwe achtergrondkleur.

In en uitzoomen

Inzoomen kan door met het muiswiel te scrollen of met behulp van deze knop. in te zoomen Na het klikken op deze knop kan er een vierkant getrokken worden op de kaart door de muisknop ingedrukt te houden.

Kaartinformatie

Wanneer deze knop blauw is (oftewel geactiveerd is), kunt u op de kaart klikken om informatie over die specifieke locatie op te vragen. Zoom zo nodig in. Bestemmingsplaninformatie zoals teksten en bijlagen verschijnen links in het scherm op tabblad ‘Kaartinfo’.

Pan/Sleepfunctie

Wanneer u de muisknop ingedrukt houdt dan verandert het pijltje in een kruis met pijtjes. Nu kunt u de kaart slepen. Dit kan ook door op de witte pijltjes linksboven in het kaartvenster te klikken.

Meten afstand

Hiermee kunt u afstanden opmeten. De afstand kan bestaan uit meerdere lijnstukken en een eindpunt kan worden aangegeven door te dubbelklikken. De afstand komt boven in beeld te staan. Afstanden zijn indicatief.

Meten oppervlakte

Hiermee kunt u oppervlakten meten. Klik op de hoekpunten van het op te meten vlak en dubbelklik bij het laatste hoekpunt. De oppervlakte wordt boven in beeld weergegeven,

Zoom in op gebied

Inzoomen kan door met het muiswiel te scrollen of met behulp van deze knop in te zoomen. Na het klikken op deze knop kan er een vierkant getrokken worden op de kaart door de muisknop ingedrukt te houden.

Zoom geheel beeld

Met deze knop kan er in één keer uitgezoomd worden naar het gehele projectgebied

Bestanden uploaden

Via deze knop komt u in het Bestandsbeheer waar u documenten kunt uploaden of downloaden als u daar rechten voor heeft. Mocht u dat niet hebben, neem dan contact op met de beheerder.

Printen

Met de printfunctie worden de lagen geprint die worden getoond. Afdrukken is alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Als u de gewenste schaal heeft ingesteld kunt u het printkader nog iets verschuiven naar de gewenste positie. Als u klaar bent met instellen klikt u op Pdf maken.

Transparantie

Boven in het scherm kun u met de + en – knop de transparantie aanpassen van de kaartlagen.

Linkerkant naast de kaart

Links van de kaart staan tabbladen met extra informatie en mogelijkheden:

Kaartinformatie  

Wanneer u met het pijltje op de kaart geklikt heeft voor informatie van die locatie, dan komt die informatie onder dit tabblad beschikbaar. Klik op de pijltjes naar beneden om de informatie per kaartlaag open te klappen. Alleen van lagen die aangevinkt en te selecteren zijn (kaartlagen met vlakken) is er informatie te zien.

Vlak tonen

Het oogje bij ieder tabblad in kaartinfo bied de mogelijkheid het vlak op te lichten waarop de kaartinfo betrekking heeft. Titel van het tabblad refereert naar de kaar laag waarin het vlak is opgenomen.

Legenda

Van de actieve kaartlagen, wordt in dit tabblad uitleg gegeven over de diverse tekens en kleuren in beeld.

Zoek

Zoek op perceelnummer door minimaal 3 cijfers in te geven of zoek op adres. Zoek op adres; Alle combinaties zijn mogelijk. Voorbeeld: woonplaats, straatnaam, huisnummer maar ook postcode en huisnummer.